Ocena wątku:
 • 55 głosów - średnia: 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Patch Rising Waters
#1
Wraz z patchem Rising Waters otrzymamy dodatkowe funkcje, eventy i nowy content na 45 lvl.
Serwery będą wyłączone 10.02.2016 r. od 13:00 do 19:00.
Bloodshade Harbor/Nightshade Harbor
[Obrazek: RisingWaters_Overview_Thumb2.jpg]
Zmierz siÄ™ z samym Admiral Hae Mujin (liderem Blackram Pirate) w nowych instancjach:
 • Bloodshade Harbor – 6- i 4-osobowa wersja,
 • Nightshade Harbor – 24-osobowa instancja.
Mushin Tower – piętra 1–7
[Obrazek: RisingWaters_Overview_Thumb1.jpg]
Dostań się na najwyższe piętro Mushin Tower (1-osobowej fioletowej instancji), aby zdobyć wspaniałe nagrody.
Rising Waters – szczegóły
OgĂłlne:
 • ZostanÄ… dodane Hongmoon Levele, czyli od tego momentu bÄ™dzie moĹĽna zdobywać doĹ›wiadczenie na 45 lvl. KaĹĽdy poziom (odblokowanych zostanie 5 leveli) pozwoli Wam rozdać dodatkowy punkt w drzewku umiejÄ™tnoĹ›ci, a takĹĽe zwiÄ™kszy statystyki.
 • Nowy Daily Dash bÄ™dzie dostÄ™pny przez 8 tygodni, aĹĽ do 6.04.2016 r.
 • ZostanÄ… dodane achievementy za Bloodshade Harbor, Nightshade Harbor, Mushin’s Tower oraz kilka innych.
 • ZostanÄ… dodane nowe loading screeny.
 • Od tego momentu bÄ™dziecie mogli mieć 4 strony (zamiast 3) ze skillami w Martial Tome.
 • Poprawiono problemy z chatem (gildyjnym i party) dla niskich leveli.
 • Poprawiono problemy z kolizjami i dostÄ™pem do zablokowanych miejsc.
Klasy:
 • Nowe skille Hongmoon bÄ™dÄ… dostÄ™pne dla kaĹĽdej z klas! BÄ™dzie je moĹĽna odblokować przy uĹĽyciu Secret Hongmoon Skill Scroll z 4-osobowej wersji Bloodshade Harbor.
 • Wszystkie Hongmoon Skille bÄ™dÄ… kosztować 2 punkty.
 • ZostanÄ… dodane nowe (przykĹ‚adowe) buildy dla kaĹĽdej z klas.
 • JeĹ›li bÄ™dziecie mieli Knock Down i dostaniecie Stun lub Daze, nie bÄ™dziecie mogli uĹĽyć skilli, ktĂłrych uĹĽywaliĹ›cie podczas KD.
 • JeĹ›li bÄ™dziecie mieli Knock Down lub Daze i do tego dostaniecie Stun, nie bÄ™dziecie mogli uĹĽyć Retreat (F).
Assassin
 • Hongmoon Skill:
  • Assassin ma dostÄ™p do Shadow Slash (3) Tier 5.
Blade Dancer
 • Hongmoon Skill
  • Blade Dancer ma dostÄ™p do Lightning Draw © Tier 5.
 • Divebomb (F)
  • Divebomb (Tier 2 and Tier 3) zwiÄ™kszono szybkość castowania.
  • Divebomb (Tier 2 Stage 2) zwiÄ™kszono damage i od teraz skill ten bÄ™dzie miaĹ‚ 9-sekundowy cd. OprĂłcz tego bÄ™dzie powalaĹ‚ przeciwnikĂłw znajdujÄ…cych siÄ™ dookoĹ‚a celu oraz bÄ™dzie siÄ™ castowaĹ‚ z maksymalnÄ… prÄ™dkoĹ›ciÄ…, o ile wczeĹ›niej zostanie uĹĽyty Sunder (RB).
 • Take Flight (F)
  • Dodano Take Flight (Stage 2), ktĂłry zadaje dodatkowy damage.
  • Przeniesiono Take Flight (Tier 1 Stage 1) do Tier 2 Stage 1 i zmniejszono koszt uĹĽycia tego skilla do 0 Focus.
 • Vortex (Tab)
  • Vortex (Tier 3 Stage 3) odnawia 4 Focus (zamiast 6) od przerwania statusu „Snared”.
 • Multislash (2)
  • Multislash (Stage 2) odnawia 1 Focus za kaĹĽde uderzenie.
  • Multislash (Stage 2) zadaje dodatkowy Wind Damage i zmniejsza cd na Whirling Scourge (V) za kaĹĽde uderzenie, o ile nauczyĹ‚eĹ›/aĹ› się Wind Focus.
  • Multislash (Tier 3 Stage 2) zwiÄ™kszono prÄ™dkość castowania.
 • Anklebiter (3)
  • Anklebiter (Tier 3 Stage 1) zwiÄ™kszono zasiÄ™g dziaĹ‚ania skilla z 3m do 5m.
Blade Master
 • Hongmoon Skill
  • Blade Master ma dostÄ™p do Lightning Draw (4) Tier 5.
 • Cyclone (LMB)
  • Dodano Stage 3, ktĂłry nie zwiÄ™ksza Threat podczas uĹĽywania.
 • Flicker (LMB)
  • Flicker (Stage 1 and Stage 2)zadaje Lightning Damage.
  • Flicker (Stage 3) zadaje Flame Damage.
  • ZwiÄ™kszono damage tego skilla.
 • Flock of Blades (V)
  • Flock of Blades odnawia 24 Focus przez 12 seconds.
Destroyer
 • Hongmoon Skill
  • Destroyer ma dostÄ™p do Emberstomp (3) Tier 5.
 • Power Slam (Z)
  • Power Slam (Stage 2) daje Daze na przeciwnikach w zasiÄ™gu uĹĽycia skilla na 1 sekundÄ™ (byĹ‚o 3 sek.).
 • Pile Driver (F)
  • Knock Down bÄ™dzie tylko na jeden cel (do tej pory byĹ‚ to skill obszarowy).
Force Master
 • Hongmoon Skill
  • Force Master ma dostÄ™p do Inferno (X) Tier 5.
 • Burning Soul
  • Dodanie punktu do Burning Soul zwiÄ™kszy damage i/lub efekt Blazing Palm (LMB), Dragonblaze (F), Fire Fury (F), Blazing Wall (V) i Meteor (V).
 • Frozen Soul
  • Dodanie punktu do Frozen Soul zwiÄ™kszy damage i/lub efekt Frost Palm (RMB), Dragonfrost (F), Frost Fury (F), Cold Snap (Z), Snowball (X) i Frost Tornado (X).
 • Blazing Palm (LMB)
  • Blazing Palm (Tier 3 Stage 1) bÄ™dzie teraz generować jednÄ… Fire Orbit za kaĹĽdy critical hit.
  • Blazing Palm (Tier 4 Stage 2) zostaĹ‚ przeniesiony do Tier 3 Stage 2.
 • Frost Palm (RMB)
  • Kosztuje 1 Focus, ale zostaĹ‚ zmniejszony damage.
  • Frost Palm (Tier 2 Stage 1) zadaje wiÄ™kszy Cold damage zamiast redukować koszty uĹĽycia skilla (Focus).
  • Frost Palm (Tier 3 Stage 1) zostaĹ‚ usuniÄ™ty.
 • Fire Fury (F)
  • Zadaje damage przez 3 uĹĽycia. ZwiÄ™kszono damage skilla.
 • Frost Fury (F)
  • Zadaje damage przez 3 uĹĽycia. ZwiÄ™kszono damage skilla.
 • Dragonblaze (F)
  • ZwiÄ™kszono damage skilla i ma on wiÄ™kszy priorytet niĹĽ Fire Fury (F) i Frost Fury (F).
  • Zmniejsza cooldown Blazing Wall i Meteor Shower (V) o 3 sekudny o ile nauczyĹ‚eĹ›/aĹ› siÄ™ Burning Soul.
 • Dragonfrost (F)
  • ZwiÄ™kszono damage skilla i ma on wiÄ™kszy priorytet niĹĽ Fire Fury (F) i Frost Fury (F).
  • Zmniejsza cooldown Blazing Wall i Meteor Shower (V) o 3 sekudny o ile nauczyĹ‚eĹ›/aĹ› siÄ™ Frozen Soul.
  • Dragonfrost przebija Parry.
 • Dual Dragons (F)
  • Dual Dragons moĹĽna castować podczas poruszania siÄ™ i nie trzeba czekać na wykonanie skilla.
  • Dual Dragons przebija Parry, ma 18 sekund cd i wiÄ™kszy zasiÄ™g dziaĹ‚ania – 16m (do tej pory byĹ‚o 12m).
  • Dual Dragons ma wyĹĽszy priorytet niĹĽ Dragonblaze i Dragonfrost.
  • Dual Dragons (Tier 3 Stage 1) zadaje mniejszy damage.
  • Dual Dragons (Stage 2) zostaĹ‚ usuniÄ™ty.
 • Heatwave (Tab)
  • Heatwave (Stage 3) daje 2x Knock Down.
  • Heatwave (Stage 4) zostaĹ‚ dodany.
 • Force Blast (1)
  • Force Blast (Stage 4) zadaje wiÄ™kszy damage.
 • Cold Snap (Z)
  • Cold Snap (Stage 3) daje Ice Rain (2) maksymalnÄ… szybkość castowania.
 • Snowball (X)
  • Snowball (Tier 3 Stage 1, Tier 4 Stage 1, Tier 5 Stage 1) ma teraz 36 sekund cd.
  • Frost Tornado (Tier 3 Stage 3) generuje Frost Orb.
 • Inferno (X)
  • Inferno (Base and Stage 1) ma 45 sekund cd.
  • Inferno (Tier 1 Stage 1) zostanie zwiÄ™kszony Ranged Attack Speed.
  • Inferno (Tier 2 Stage 1) zadaje wiÄ™kszy damage.
  • Inferno (Tier 5 Stage 1) zadaje wiÄ™kszy damage i moĹĽna uĹĽyć bez Focus o ile w coĹ› siÄ™ trafi.
 • Short Fuse ©
  • Short Fuse przebija Parry.
  • Short Fuse (Tier 2 Stage 1) zadaje Burn na 10 sekund.
  • Short Fuse (Tier 2 Stage 2) zadaje Burn na 5 sekund.
  • Short Fuse (Tier 2 Stage 1 and Tier 2 Stage 2) dodaje 1 stack krwawienia (Bleed).
  • Short Fuse (Tier 3 Stage 1 and Tier 3 Stage 2) zadaje wiÄ™kszy damage.
 • Divine Veil ©
  • Divine Veil (Stage 1) odnawia wiÄ™cej HP.
 • Meteor Shower (V)
  • Meteor Shower (Stage 2) zadaje wiÄ™cej obraĹĽeĹ„ celom, na ktĂłre dziaĹ‚a Burn.
 • Frost Sheathe (V)
  • Frost Sheathe (V) zamyka gracza i jego party w Frost Prison na 5 sekund (zamiast 3 sek.).
Kung Fu Master
 • Hongmoon Skill
  • Kung Fu Master ma dostÄ™p do Comet Strike (4) Tier 5.
 • Tiger’s Pounce (LMB)
  • Minimalny zasiÄ™g castowania to 5m.
 • Searing Blow (F)
  • Searing Blow (Stage 3) zadaje Flame damage.
  • Searing Blow (Tier 3 Stage 3) zmniejsza cd Searing Palm (X) o 7 sekund.
 • Smite (F)
  • Dodano Stage 4, ktĂłry umoĹĽliwia uĹĽycie Hellfire Kick (4) i Searing Palm (X).
  • Smite (Stage 1 i Stage 4) umiejscawia Cię 2m od celu.
  • Smite (Tier 3 Stage 1) odnawia 4 Focus przez 2 sekundy.
  • Smite (Tier 2 Stage 4) umoĹĽliwia uĹĽycie Hellfire Kick (4)
  • Smite (Tier 3 Stage 4) umoĹĽliwia uĹĽycie Hellfire Kick (4) i Searing Palm (X)
 • Ice Guard (Tab)
  • Ice Guard (Stage 3) moĹĽna uĹĽyć natychmiast i zamraĹĽa w obszarze 8 metrĂłw (do tej pory byĹ‚o 5m).
 • Elbow Smash (1)
  • Elbow Smash (Tier 3 Stage 2 i Tier 4 Stage 2) ma cd 0.4 sekundy. ZostaĹ‚ zmniejszony z 1.3 sekundy (w grze pojawia siÄ™ informacja, ĹĽe jest Instant)
 • Swift Strike (2)
  • Swift Strike (Stage 3) to Tiger Strike (Stage 3) i zadaje obszarowy Flame Damage.
  • Tiger Strike (Stage 4) zadaje damage na obszarze 4m (do tej pory byĹ‚o 3m).
 • Shin Kick (3)
  • Shin Kick (Stage 2) zadaje Wind damage.
 • Hellfire Kick (4)
  • Hellfire Kick zadaje Flame damage.
 • Flurry ©
  • Flurry (Tier 4 Stage 1) zmniejsza cooldown Searing Palm (X) o 5 sekund za unikniÄ™cie obraĹĽeĹ„ lub dodatkowego efektu (zmniejszono z 6 sekund).
  • Flurry (Tier 4 Stage 2) zmniejsza cooldown Searing Palm (X) o 3 sekundy za unikniÄ™cie obraĹĽeĹ„ lub dodatkowego efektu (zwiÄ™kszono z 2 sekund).
Summoner
 • Hongmoon Skill
  • Summoner ma dostÄ™p do Rumblebees (RMB) i Super Sunflower (RMB) Tier 5.
 • Rosethorn (LMB)
  • ZwiÄ™kszono podstawowy damage.
  • Rosethorn (Tier 1 Stage 1) zwiÄ™ksza Ranged Attack Speed.
  • Rosethorn (Tier 2 Stage 1) zwiÄ™ksza Consecutive Cast Speed.
  • Rosethorn (Tier 3 Stage 1) przebija Parry.
  • Rosethorn (Tier 4 Stage 1) odnawia 1 dodatkowy Focus za kaĹĽdy critical hit.
  • Rosethorn (Tier 2) zostaĹ‚ przeniesiony do Rosethorn (Tier 3).
 • Rumblebees (RMB)
  • Rumblebees (Stage 1) zadaje mniejszy damage.
  • Rumblebees (Tier 2 Stage 2) moĹĽna uĹĽywać podczas poruszania siÄ™ i w niewidzialnoĹ›ci.
  • Rumblebees (Tier 3 Stage 1) zadaje dodatkowy damage za kaĹĽdy critial hit zamiast zadawać dodatkowy damage za natychmiastowe castowanie.
  • Rumblebees (Tier 5 Stage 1) moĹĽe zostać uĹĽyty natychmiast na cel, ktĂłry ma Stun, Daze i Phantom Grip dodatkowo Knock Down, Airborne i Pin.
  • Rumblebees (Tier 5 Stage 2) nie spowalnia przeciwnikĂłw.
  • Rumblebees (Tier 5 Stage 2) moĹĽe zostać uĹĽyty natychmiast na cel, ktĂłry ma Stun, Daze i Knock Down, dodatkowo Grapple i Airborne.
  • Rumblebees (Tier 5 Stage 2) moĹĽe zostać uĹĽyty natychmiast podczas poruszania siÄ™.
 • Farewell (F)
  • Farewell (F) ma cooldown 10 minut.
  • CzĹ‚onkowie grupy, ktĂłrzy zostanÄ… wskrzeszeni przy uĹĽyciu Farewell sÄ… niewraĹĽliwi na 5 atakĂłw przez 5 sekund.
  • Farewell wskrzesza czĹ‚onkĂłw party ze 100 % HP (byĹ‚o 50%).
  • CzĹ‚onkowie party, ktĂłrzy zostali wskrzeszeni przy uĹĽyciu Farewell nie mogÄ… być wskrzeszani przy uĹĽyciu Helping Paw (LMB) przez 10 minut.
 • Flying Nettles (F)
  • Flying Nettles (Tier 2 Stage 2) anuluje skille Defensywne u przeciwnika, ktĂłry znajdzie siÄ™ w zasiÄ™gu dziaĹ‚ania skilla.
  • Flying Nettles (Tier 3 Stage 2) resetuje cooldown Rumblebees (RMB) i uniemoĹĽliwia przeciwnikowi uĹĽywanie dashĂłw oraz doskokĂłw przez 6 sekund.
 • Thorn Strike (2)
  • ZwiÄ™kszono z 9 sekund do 18 sekund cooldown podstawowego ataku Tier 1 Stage.
 • Clawnado ©
  • Zadaje dodatkowy damage na przeciwnikach bÄ™dÄ…cych pod wpĹ‚ywem Flying Nettles i Briar Patch.
 • Uppercut (V)
  • Uppercut ma 18 sekundowy cooldown.
 • Bombs Away (V)
  • Zadaje dodatkowy damage na przeciwnikach bÄ™dÄ…cych pod wpĹ‚ywem Flying Nettles i Briar Patch.
 • Huzzah! (Z)
  • Huzzah! (Base Skill  Tier 1 Stage 1) zwiÄ™kszono odnawianie HP z 20% do 30%.
  • Huzzah! (Tier 2 Stage 1) zwiÄ™kszono odnawianie HP z 40% do 60%.
 • Lunge (Tab)
  • Familiar dobiegnie teraz szybciej do przeciwnika.
User Interface
 • Interfejs Martial Tome zostaĹ‚ ulepszony i teraz zawiera dodatkowe filtry oraz opcje sortowania.
 • Naprawiono interfejs Recommended Skills.
 • Naprawiono problem z przezroczystoĹ›ciÄ… w Hongmoon Store.
 • UsuniÄ™to powiadomienia dla nieaktywnego contentu z Clock UI.
 • Dodano moĹĽliwość dostosowania Clock UI do wybranych stref czasowych.
 • Zmieniono ikonkÄ™ do Salvage.
 • Poprawiono problem z przyciskiem Exit w PIN/OTP UI.
 • Poprawiono bĹ‚Ä™dy z bannerami w grze na rozdzielczoĹ›ci 4K.
PvP
 • Witajcie w Przedsezonie PvP! Sezon rozpocznie siÄ™ 10.02.2016 r. i potrwa do 9.03.2016 . Od tego momentu za kaĹĽdÄ… walkÄ™ bÄ™dziecie dostawać Zen Beans, ktĂłre wymienicie u NPC. Nagrody zostanÄ… rozdane na koniec sezonu, na podstawie posiadanego przez Was rankingu.
 • Dodano nowy interfejs – PvP ranking.
Przedmioty
 • Bronie Awakened Pirate i True Pirate sÄ… dostÄ™pne i majÄ… zwiÄ™kszony bonus do critical damage.
 • Bronie Awakened Pirate i True Pirate mają efekt odnawiania 100% Focus, zaczynajÄ…c od Stage 1.
 • Awakened Siren i wyĹĽsze bronie majÄ… teraz szansÄ™ na odnowienie 100% Focus (zamiast 70%).
 • Awakened Siren i wyĹĽsze bronie zadajÄ… wiÄ™kszy damage.
 • Dodano nagrody za Zen Ben do zakĹ‚adki Premium Membership w Dragon Express.
 • Dodatkowe przedmioty mogÄ… być teraz schowane do Wardrobe.
 • Zmieniono przepis na Blackwyrm Roar Resist Charm.
 • Zmieniono nagrody za 4- i 6-osobowÄ… wersję Blackram Supply Chain.
Localization
 • Poprawiono bĹ‚Ä™dy zwiÄ…zane z niepasujÄ…cymi do siebie nazwami w Craftingu i Gatheringu.
System
 • Dodano optymalizacjÄ™ i ulepszono wydajność.
 • Naprawiono problem z kupowaniem NCoin poprzez Hongmoon Store.
 • Ulepszono wsparcie dla klawiatur AZERTY.
 • Ulepszono wiadomoĹ›ci z bĹ‚Ä™dami.Kopia/Źródło: Link
Odpowiedz }}
Podziękowanie otrzymane od::


Bookmarks

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości